• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Poland clean air systems
 • TURBO FILTER advanced air purification
Industrie aluminium
Industrie aluminium

Aluminium

Przy produkcji aluminium w w procesach hutniczych obok aspiracji (zasysania) i obróbki gazu w elektrolizie komórkowej wymagane jest utrzymanie czystości powietrza w wielu innych obszarach technologii. Firma ENTECCOgroup dostarcza tu systemy oczyszczania powietrza do:

 • Dziedzina anod
 • Produkcja anod
 • RoddingShop
 • Anodowe piece do wypalania
 • Odsysanie pieców do topienia
 • Piece do obróbki
 • Obróbka wiórów
 • Stacje załadunkowe
 • Odzysk ciepła/REKU

  Do produkcji aluminium wtórnego stosowane są różne agregaty topienia.
  Liczą się tu:

  • Piece bębnowe obrotowe
  • Piece gazowe
  • Piece podgrzewające i obrabiające
  • Obróbka wiórów
  • „Stacje załadunkowe“

  Gaz spalinowy uwarunkowany jest nie tylko od typowego czyszczenia powietrza w warunkach procesu, w którym oczyścić należy go nie tylko z cząsteczek pyłu lecz także ze szkodliwych gazów toksycznych i kwaśnych czy związków węglowodoru. Stosuje się tu procesy addycyjnie magazynowanego strumienia (przepływu) lotnego. Wymagana w wyniku tego technologia postępowania wskazuje na podstawowe cechy charakterystyczne, które zwiększają stosowanie właśnie ich zamiast zwykłych urządzeń odpylających. C50